Os tres modos de configuración
O software do robot mBot Ranger pódese configurar en tres modos distintos, veamos os tres modos e  como cambiar dun modo o outro dende o mBlock


Modo teledirixido... un xoguete

A placa Auriga do robot mBot Ranger ven por defecto cargada cun firmware que nos permitirá interactuar co robot dende un dispositivo como un móbil ou unha tableta.

Esta configuración por defecto desaparecerá se nalgún momento cargamos algún robot na placa (que o faremos), provocando que esta configuración por defecto desapareza. Polo tanto o primeiro que temos que facer e saber deixar o mBot Ranger en "modo fábrica", e para eso teremos que abrir o mBlock e conectar o robot, no meu caso téñoo conectado mediante USB ao porto COM7.

Conectando o robot ao Mblock mediante o porto COM7

Unha vez conectado, aparecerannos en cor negra as opcións que anteriormente nos aparecerían en gris, e que polo tanto estaban deshabilitadas.

Neste caso imos á opción de restaurar programa predeterminado, e prememos sobre mBot Ranger.

Cargamos o firmware por defecto de mBot Ranger no robot

Unha vez rematado o proceso de actualización (é moi importante non interrumpir o proceso), teremos o robot en modo "xoguete" ou teledirixido.

Arestora tan só resta a outra parte, que será instalar o "mando". Para eso deberemos en primeiro lugar descargar o programa para o noso dispositivo, este programa está dispoñible tanto para dispositivos Apple ou Android.


Nome e icona do programa makeblock dentro de google play

Unha vez instalado, se abrimos o programa, veremos unha sucesión de pantallas como o seguinte:

O robot e o dispositivo móbil comunicaranse mediante bluetooth, polo que o programa pedirá habilitar o bluetooth se este non está habilitado.

Petición de permiso de activación de bluetooth

O Makeblock buscará o dispositivo por bluetooth, teremos que achegalo á placa para axudar á conexión (a tarxeta bluetooth está na parte traseira esquerda da placa).
Pantalla de detección do robot

Unha vez que detecta o robot, avisaranos que está conectado.
O dispositivo móbil acaba de detectar o robot


Una vez conectado poderemos escoller un dos taboleiros de control que se nos amosan, ou ben xerar nos un novo. Tamén aparecen pequenas iconas que nos permitirán engadir novos robots para controlalos ou actualizar firmware, pero de momento imos quedar coas opcións máis útiles e sinxelas.
Diversos paneis predefinidos para controlar os robots.

No noso caso imos a escoller Mars Explorer que será un dos paneis que están deseñados para poder controlar o robot (o de color bar tan só ten controis para xestionar os leds).
Podemos ver no panel que se nos amosa un pequeno mando, a opción de que avise o radar de obxectos, modificar o brillo dos leds, realizar un pequeno sprint e por último dous pequenos monitores que nos amosan unhas gráficas dos valores que nos van arroxando os sensores (neste caso de ultrasonidos e de luz).

Panel de mando por defecto do Mars Explorer


Na parte superior da pantalla, podemos ver que ademáis dun control manual, veñen dous programas "pregargados" que serían o de evitar chocar con obstáculos e o segueliñas. Co segueliñas poderemos usar a plantilla impresa que ven co propio robot.
Modos de funcionamento do robot, manual, evitar obstáculos ou segueliñas


Tamén, na parte superior da pantalla vemos as opcións de Design/Play a de play será a que temos este momento na pantalla, na de design poderemos eliminar controis, engadir uns novos ou ben mover os que xa temos. De tódolos xeitos aparece un pequeno titorial segundo abrimos a opción de design por primeira vez.

Axuda do panel de deseño da interface


Opción de controis de movemento


No meu exemplo puxemos un selector de cor para indicar a cor na que se iluminarán os leds e un marcador do valor do sensor de luminosidade.

Panel de control modificado
 Unha vez configurado o panel, a vindeira vez que abramos o programa, xa nos sairá o noso panel xerado.

Menú co noso panel modificado
Nas últimas versións o aplicativo móbil permite programar o robot, do mesmo xeito que o faremos no curso. Existe un excelente curso realizado polo noso compañeiro Tino Fernández Cueto que podenos descargar aquí. Ademáis no propio manual están indicados os videotutorías que resolven os distintos retos plantexados.

Podedes ver o manual nesta ligazón.

Modo autónomo programado

Neste modo o robot cargarase cun programa que se deseña no ordenador, e realizará as ordes que nese programa se lle indican, para realizar esas funcións, deberemos de conectar o robot igual que no modo anterior.

Conectando o robot ao Mblock mediante o porto COM7

Posteriormete indicarémoslle ao programa que queremos usar a opción de programar diretamente o robot, polo que marcaremos a opción de Editar-> Modo arduino.
Selección do modo Arduino para programar o robot

Unha vez seleccionada esta opción estaremos en modo de programación do robot, que será a que empreguemos durante todas as entradas da sección "Programando como robot". Para cargar o programa no robot, premeremos sobre "Upload to Arduino" para que se nos cargue o programa.
Mblock en modo Arduino

Tras un tempo de carga deberíanos amosar o seguinte:


Mensaxe de éxito ao subir o programa


De tódolos xeitos en ocasións amósasenos erro ao cargar o programa, e o motivo principal e que o robot xa está a executar un programa (aínda que esté parado) e non podemos cargar o seguinte. A solución e ben sinxela, apagar o robot e volvelo a acender (se non vai co botón de apagado, desconectámolo do usb e da alimentación) e conectámolo soamente co cable USB.

Mensaxe de erro ao cargar un programa

Modo laboratorio electrónico

Este nome recólloo do manual de "Divirtiéndome con mBot Ranger" de Susana Oubiña, xa que me pareceu moi acertado o nome que lle pon a este xeito de traballar co robot.

Neste caso en realidade non traballamos co robot, xa que nos imos a fixar directamente nas opcións que a placa Auriga, os sensores e os motores nos permite, quero decir que non fai falla ten unha montaxe especial a non ser que o noso experimento sí o precise.

Para poñer a traballar o robot en modo laboratorio, precisaremos ao igual que nos outros dous casos, conectar o robot ao ordenador, no meu caso polo COM7.

Conectando o robot ao Mblock mediante o porto COM7


Unha vez conectado, iremos á opción de Actualizar Firmware, o que instalará no robot un firmware que nos permitirá interactuar co Mblock estilo Scratch contra a placa base e os seus sensores e actuadores.

Actualizando Firmware do mBot Ranger


No Mblock, o panel que usaremos para programar arestora o robot será o panel por defecto que en principio nos aparecerá así:

Pantalla por defecto ao abrir o Mblock


Se desconectamos e conectamos o cable USB, poderemos ver na sección de robots dentro da solapa programas, a seguinte imaxe:
Pantalla por defecto ao abrir o MblockPódese ver que á dereita da palabra Auriga, aparece un círculo en cor verde, o que significará que xa temos a placa en modo "laboratorio electrónico" e que xa podemos pasar á sección do blog chamada
"laboratorio electrónico".
No hay comentarios:

Publicar un comentario