Tema 2. Móvete... con sentidiño

Atando flecos

Este tema será un tema de transición... en realidade non podemos avanzar sen coñecer estes conceptos e por outro lado a algúns contidos non lles sacaremos todo o partido que se merecen, aproveitándonos deles en temas futuros...

Se vindes diretamente do tema 1, lembraredes que temos un reto sen facer... polo que parece o robot executa as accións unha tras outra e non agarda a que suceda algo (no noso exemplo a que pasen 3 segundos). O reto era este:
Reto 1.3

O bloque de control

Imos tentar de sair do bloque de programación de robot e exploraremos unha opción que nos da o bloque de control, tan só unha xa que neste caso e a que precisamos e a que se "sae do normal" se falamos de linguaxes de programación estruturadas ou orientadas a obxectos.

Bloques de programación de control
Dentro desta sección imos traballar co bloque "esperar" que nos permitirá agardar X segundos, permitindo polo tanto executar a sentenza anterior escrita X segundos antes de executar a seguinte. A solución do reto 1.3 podería ser polo tanto a seguinte:

Solución do reto 1.3
Podes ver na solución que o terceiro bloque de código execútase e dáselle un tempo de 3 segundos antes de executar a seguinte instrución que sería a de correr adiante con velocidade 0, e decir, parar o robot. Sería interesante que o control de "detener" funcionara para o robot, pero polo de momento no se pode cargar no mesmo. 

Con todo isto, xa podemos seguir cos nosos retos.

Reto 2.1

Reto 2.2


Reto 2.3
Reto 2.4
No hay comentarios:

Publicar un comentario